INTRODUCERE

Documentul prezent definește cadrul în care FURNIZORUL (SC COGNITROM SRL) este de acord să presteze servicii UTILIZATORILOR platformei DEPRETER.

Platforma DEPRETER (www.depreter.ro și cloud.cognitrom.ro/depreter) reprezintă o aplicație software complexă care conține pagini web cu conținuturi multimedia și aplicații interactive, care poate fi utilizată în mediul online de mai multe categorii de utilizatori cu roluri diferite în procesul de evaluare și tratament online al depresiei și a altor probleme psihologice. SC COGNITROM SRL este dezvoltatorul și proprietarul platformei DEPRETER, incluzând conținuturile și funcționalitățile pe care le pot accesa utilizatorii.

Pentru a putea utiliza această platformă, dvs. trebuie să cunoașteți, să acceptați și să respectați pe tot parcursul utilizării DEPRETER condițiile prezentate în:
– TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE (prezentul document):
Politica de confidențialitate
Politica privind utilizarea cookie
Pentru UTILIZATORII care își creează un CONT DEPRETER prin opțiunea de înscriere a platformei, aceste documente fac parte integrantă din contractul TERMENI ȘI CONDIȚII SPECIALE DE UTILIZARE DEPRETER încheiat la crearea contului.

FURNIZORUL își rezervă dreptul discreționar de a modifica, adăuga sau elimina porțiuni din aceste documente în conformitate cu evoluția legislației în vigoare. Dacă nu sunteți de acord cu toate aceste condiții, încetați folosirea serviciilor oferite de FURNIZOR.

SERVICII OFERITE ÎN PLATFORMA DEPRETER

FURNIZORUL oferă în cadrul DEPRETER mai multe tipuri de servicii psihologice online adresate pacienților, aparținătorilor și specialiștilor. O parte din aceste servicii sunt oferite în mod gratuit, la nivel de vizitator, putând fi accesate fără crearea unui cont de utilizator. Alte servicii sunt oferite tot gratuit, doar după crearea unui cont de utilizator valid. Alte servicii sunt oferite contra cost, strict după crearea unui cont de utilizator valid, și, după caz, urmarea unui curs de formare (pentru specialiști).

Toate serviciile de evaluare și intervenție psihologică se supun prevederilor Legii nr. 213/2004, Codului Deontologic și altor prevederi adiacente elaborate de Colegiul Psihologilor din România.

Serviciile DEPRETER (prestate de FURNIZOR sau colaboratorii săi) nu se adresează în niciun caz situațiilor de urgență. Dacă aveți nevoie de ajutor imediat, nu folosiți acest serviciu, ci sunați la 112, îndreptați-vă spre cea mai apropiată unitate de primire urgențe sau luați legătura cu medicul de familie. Serviciile furnizate prin intermediul DEPRETER nu se adresează persoanelor cu un istoric de tulburări psihotice, tulburări severe de personalitate, tulburări bipolare sau persoanelor cu risc suicidar ridicat. Utilizarea DEPRETER în aceste cazuri este permisă doar cu asistența permanentă a unui specialist DEPRETER, doar la recomandarea acestuia și după o evaluare clinică corespunzătoare.

Accesarea oricărui serviciu oferit în DEPRETER se face strict prin acceptarea și respectarea clauzelor prezentate în acest document.

DREPTURI DE AUTOR

Toate denumirile sunt mărci ce aparțin S.C. COGNITROM S.R.L. și/sau a unor companii pentru care S.C. COGNITROM S.R.L. este afiliată. Tot ceea ce vedeți/citiți/utilizați pe această platformă (asa numitul „CONȚINUT”), ca de exemplu, toate textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video și clipurile audio-vizuale, aplicațiile web sunt protejate de legislația dreptului de autor, precum și de către toate tratatele internaționale aplicabile în domeniul dreptului de autor.

Drepturile de autor la CONȚINUT sunt proprietatea S.C. COGNITROM S.R.L., a uneia dintre companiile ale cărui afiliat este S.C. COGNITROM S.R.L., sau a unor terțe părți care au cedat licențe pentru materiale către S.C. COGNITROM S.R.L. Conținutul complet al acestui site este protejat de copyright ca operă colectivă, conform cu legislația aplicabilă în materie de drepturi de autor și copyright, iar S.C. COGNITROM S.R.L. este singurul care deține drepturile de a selecționa, coordona, aranja, îmbunătăți, completa, modifica, sau șterge informațiile care fac parte din CONȚINUT. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de CONȚINUT enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Aveți dreptul de a descarca, salva, imprima și copia anumite părți ale CONȚINUTULUI acestei platforme, în următoarele condiții:
* aceste părți sunt semnalate explicit în CONȚINUT ca putând fi salvate de UTILIZATOR în afara platformei;
* de a folosi CONȚINUTUL descărcat doar în scopuri personale, necomerciale;
* de a nu publica CONȚINUTUL sau doar o parte a acestuia pe alte site-uri web;
* de a nu publica sau difuza CONȚINUTUL sau doar o parte a acestuia pe orice alt suport media;
* de a nu modifica sau deteriora CONȚINUTUL sau de a șterge sau modifica indicațiile dreptului de autor, copyright, marcă înregistrată sau alte mențiuni de confidențialitate.

Cu excepția îndeplinirii condițiilor de mai sus, nu aveți dreptul de a copia, descărca, printa, publica, afișa, procesa, distribui, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, updata, compila sau transforma/adapta în orice formă CONȚINUTUL sau părți din acesta fără obținerea prealabilă a unui acord scris din partea proprietarului.

Cu excepția celor indicate mai sus, în mod expres, descărcarea CONȚINUTULUI acestui site nu conferă nici un drept, nici un titlu privitor la CONȚINUTUL descărcat. Cu excepția unei autorizări limitate, neexclusive de utilizare a acestei platforme, garantată mai sus, nici o condiție inclusă în acești termeni de utilizare sau în această platformă nu ar trebui interpretată ca un drept de exploatare, fie el implicit sau altfel exprimat, a unui drept sau a unei licențe a drepturilor de autor sau de copyright, sau de marcă înregistrată, de brevet sau de orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând S.C. COGNITROM S.R.L. sau oricărei alte terțe părți.

DREPTUL DE A MODIFICA PLATFORMA DEPRETER

S.C. COGNITROM S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica atât conținutul cât și funcționalitatea acestei platforme în orice fel, de a limita accesul la această platformă sau de a închide această platformă în orice moment pentru orice motiv pe care îl va considera oportun și conform cu legislația în vigoare, fără notificare prealabilă și nu va fi răspunzător sub nici o formă de posibilele consecințe ale unor asemenea schimbări.

CONFIDENȚIALITATE

Pentru a putea presta servicii către utilizatori, FURNIZORUL poate solicita anumite date cu caracter personal sau alte informații de la aceștia. FURNIZORUL se angajează să solicite, să prelucreze, să păstreze și să protejeze cu maximă responsabilitate datele dvs., respectând legislația în vigoare, în conformitate cu Politica de confidențialitate.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizarea platformei DEPRETER se face pe propria răspundere. În nicio împrejurare FURNIZORUL sau oricare reprezentant nu poate fi făcut responsabil de pierderea sau dauna directă sau indirectă provocată de accesul la platformă sau legată de acces, de utilizarea sau lipsa aptitudinii de utilizare a acestei platforme sau de încrederea dumneavoastră față de informațiile furnizate pe această platformă. Această limitare se aplică la pierderi și la daune de orice fel, fie ele directe sau indirecte, generale, speciale, accidentale, consecutive, exemplare sau altele, inclusiv pierderea de date.

În plus, dorim să vă reamintim că Internetul nu poate garanta securitatea totală, disponibilitatea și integritatea totală a transmiterii de date și, prin urmare, nu ne asumăm răspunderea în caz de erori, omisiuni, eliminări, întârzieri, defecțiuni (incluzând, fără limitare, acțiunile virușilor) ale liniilor de comunicare, ale componentelor hardware şi software independente de controlul nostru sau în cazul utilizării neautorizate sau a posibilelor degradări ale conținutului publicat pe platforma DEPRETER.

LINK-URI HYPERTEXT

Unele dintre link-urile hypertext incluse în platforma DEPRETER vă pot conduce pe Site-uri ale Terților, indiferent de scopul acestora (ex. rețea de socializare, Youtube, informare, etc) ale căror conținuturi nu le putem controla. Nu suntem răspunzători în niciun fel pentru conținutul și/sau comportamentul acestor Site-uri ale Terților. Prin urmare, nu garantăm fiabilitatea sau exactitatea informațiilor şi/sau a conținuturilor publicate pe aceste Site-uri ale Terților. Aceste Site-uri ale Terților pot avea practici diferite de procesare a datelor cu caracter personal decât platforma DEPRETER. Vă reamintim că nu deținem niciun control asupra procesării şi colectării datelor cu caracter personal de către Site-urile Terților şi vă invităm să consultați politicile acestora de protecție a datelor cu caracter personal. În consecință şi în măsura în care aceste legături hypertext au fost incluse pe această platformă pentru a vă facilita navigarea pe Internet, consultarea site-urilor terților este alegerea şi răspunderea dvs. exclusivă.

OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI DUPĂ ÎNREGISTRAREA ÎN PLATFORMA DEPRETER

Orice cont de utilizator creat în DEPRETER poate avea un singur titular. Serviciile DEPRETER care sunt accesibile prin intermediul unui cont de utilizator se adresează și pot fi utilizate strict de către titularul contului. Acordarea accesului altor persoane la DEPRETER prin intermediul contului personal al cărui titular sunteți dvs. este considerată fraudă și se pedepsește conform legislației în vigoare. Ca UTILIZATOR sunteți în întregime răspunzător de păstrarea confidențialității asupra datelor de acces (email și parolă) spre contul dvs. DEPRETER.

De asemenea, aveți obligația să sesizați FURNIZORUL ([email protected]) în legătură cu orice utilizare neautorizată a contului dvs. Pentru a preveni accesul neautorizat la contul dvs., folosiți la finalul fiecărei utilizări DEPRETER butonul de ieșire din contul dvs. (opțiunea „deconectare” sau „logout” din meniu). FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi de către dvs..

RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

Ca UTILIZATOR al DEPRETER sunteți în întregime responsabil de propriile acțiuni precum și de consecințele pe care acestea le pot avea. FURNIZORUL a depus toate eforturile pentru a oferi fiecărui tip de utilizator instrucțiunile necesare pentru utilizarea corespunzătoare a informațiilor și instrumentelor DEPRETER. Dacă întâmpinați orice dificultate în urmarea acestor instrucțiuni sau sesizați o lipsă de informații, sesizați FURNIZORULUI acest lucru ([email protected]) și așteptați instrucțiuni înainte de a vă continua activitatea, pentru a preveni erorile de utilizare. FURNIZORUL nu poate fi făcut răspunzător de nicio acțiune necorespunzătoare întreprinsă de un UTILIZATOR în DEPRETER.

Prin acceptarea acestor termeni și condiții luați la cunoștință și sunteți de acord că FURNIZORUL poate dezactiva sau șterge contul dvs. dacă va constata că nu respectați condițiile de utilizare stabilite. FURNIZORUL nu poate fi obligat în acest caz să vă ramburseze serviciile achitate și nu este obligat să vă ofere un preaviz. De asemenea, dacă utilizarea dvs. necorespunzătoare produce daune oricărei componente DEPRETER sau utilizatorilor săi, FURNIZORUL poate să vă solicite achitarea daunelor corespunzătoare.

LITIGII

Legea care guvernează raporturile juridice între părți prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentate în acest document și în părțile sale integrante este legea română.
Ambele părți vor depune maximum de efort pentru soluționarea, pe cale amiabilă și în spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură izvorâte din executarea prezentului document.
Dacă o astfel de rezolvare nu este posibilă, competența de judecată aparține instanțelor de resort din municipiul Cluj-Napoca.

DISPOZITII FINALE

UTILIZATORUL declară că a luat la cunoștință despre TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE prezentate, Politica de confidențialitate și Politica privind utilizarea cookie și este de acord să respecte clauzele prezentate.

Pentru orice nelămuriri, în legătura cu utilizarea platformei, servicii și modalitatea de utilizare suntem bucuroși să vă oferim informații și asistență la: [email protected]