Metode de evaluare a burnout-ului în organizații


DEPRETER: Metode de evaluare a burnout-ului în organizații

Stres prelungit, epuizare profesională, burnout. Indiscutabil, în ultima vreme auzim mai des aceste cuvinte, cu privire la roluri și medii ocupaționale diverse. Dacă odinioară vedeam burnout-ul ca pe un fenomen mai degrabă restrâns, întâlnit, de pildă, la profesioniștii din domeniul medical, astăzi este limpede că el își face adesea loc și în corporații, unde produce efecte negative profunde. Atunci când energia, implicarea și performanța angajaților se erodează, lăsând în loc extenuare, demotivare și eficiență redusă, costurile sunt imense și nu dispar de la sine. În esență, burnout-ul sabotează tocmai aspectele de preț pentru companii: performanța și sănătatea organizațională. Prin urmare, pentru managerii și specialiștii HR care vor să-și păstreze angajații de top, burnout-ul este un subiect important de abordat. Dar pentru a-l aborda eficient, mai întâi trebuie identificat. Detectarea semnalelor de alarmă și evaluarea simptomelor de burnout reprezintă pașii necesari pentru a obține o imagine corectă asupra situației și pentru a alege soluțiile potrivite de optimizare organizațională.

Delimitarea între stres uzual, burnout și depresie nu este însă atât de facilă precum pare – ea presupune mai mult decât o observare informală a manifestărilor și necesită o evaluare psihologică riguroasă. Întrucât burnout-ul este precedat de o serie de factori din mediul de muncă, precum și de anumiți factori predispozanți care țin de persoană, este recomandat ca evaluarea să includă, pe lângă investigarea simptomelor propriu-zise, și explorarea factorilor cu rol în apariția și menținerea burnout-ului. Așadar, evaluarea completă a burnout-ului ar trebui să includă 3 componente: 1 evaluarea simptomelor individuale de burnout prin completarea unor teste specifice, 2 evaluarea surselor de stres din mediul de muncă prin chestionare de diagnoză organizațională și 3 evaluarea aprofundată prin intermediul interviului clinic realizat de către specialist, la care se adaugă și alte teste psihologice relevante, precum cele despre modul în care persoana răspunde la stres, caracteristicile de personalitate sau abilitățile folosite în activitățile zilnice (de exemplu, organizarea timpului și reglarea emoțiilor).

Pe baza analizei cercetărilor științifice și a reflecției asupra practicii, clinica Depreter a dezvoltat un program online de evaluare și intervenție psihologică în burnout. În prezent sunt disponibile trei opțiuni de evaluare, care diferă în funcție de complexitate: evaluarea inițială, evaluarea avansată standard și evaluarea avansată personalizată, care vizează cele 3 componente descrise mai sus (în plus, toate includ și componenta de monitorizare și suport). Evaluarea inițială este realizată, în principal, prin intermediul chestionarului OLBI (Oldenburg Burnout Inventory, Demerouti, Mostert & Bakker, 2010), oferind un screening inițial asupra simptomelor de epuizare și distanțare față de muncă. Evaluarea avansată standard este mai complexă, se realizează prin intermediul chestionarulului BAT (Burnout Assessment Tool, Schaufeli, De Witte & Desart, 2019), la care se adaugă o selecție de teste psihologice relevante pentru funcționarea optimă în activitățile profesionale, precum și diagnoza factorilor de stres din mediul de muncă. Evaluarea avansată personalizată reprezintă cea mai complexă și aprofundată formă de evaluare psihologică și include atât un set de teste specifice, precum și un interviu clinic cu un psiholog licențiat. În urma evaluării, fiecare angajat obține un raport confidențial cu rezultatele sale și cu interpretarea acestora, în timp ce organizația (prin reprezentanții HR/Management) obține un raport integrativ confidențial care sumarizează rezultatele globale și include recomandări personalizate de intervenție. De pildă, se obțin răspunsuri la întrebări precum: Care este riscul de burnout în organizație? Care este procentul de angajament? Este burnout-ul o problemă întâlnită mai degrabă în anumite departamente? Care sunt sursele principale de stres pentru angajați? Dar punctele forte din mediul de muncă? Ce direcții de dezvoltare organizațională sunt recomandate în urma rezultatelor obținute?

Simplu spus, pentru a optimiza ceva, mai întâi trebuie să privim și spre nivelul de pornire. Evaluarea corectă a nivelului de burnout face exact această etapă indispensabilă pentru progres – ne indică punctul de plecare și ne evidențiază căile și strategiile optime de dezvoltare organizațională și de promovare a stării de bine, având beneficii reale atât pentru angajați, cât și pentru organizație.